Międzynarodowy   Projekt   Etwinning   On-Line w Liceum w Psarach

    Od października 2013 roku rusza międzynarodowy projekt on-line w ramach programu eTwinning dla młodzieży kontynuującej naukę języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach. Jest to projekt autorski nauczycielki języka angielskiego, pani Julii Czerwik, powstały przy współpracy z nauczycielami liceów i techników z Włoch Francji, Turcji oraz Hiszpanii.

włochy.png [300x200]  francja.png [300x200]  turcjaflaga.png [300x200]  hiszpania.png [300x200]  wlochy.png [300x200]

    Przez cztery miesiące, do stycznia bieżącego roku szkolnego, uczniowie naszego liceum będą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Projekt może zostać przedłużony do maja 2014 roku, zależy to tylko od zainteresowania uczniów, którzy biorą w nim udział. Projekt eTwinning pt. DIFFERENT, BUT STILL THE SAME ( Różni, ale wciąż ci sami ) ma za zadanie również pogłębienie znajomości obsługi technologii informatycznej wśród uczniów. Przede wszystkim jednak ma on głównie wymiar kulturoznawczy, mający na celu poznanie i otwarcie się na inne społeczeństwa europejskie.

    Uczniowie uczestniczący w projekcie mają w programie między innymi: nakręcenie filmu o swoim liceum, stworzenie prezentacji multimedialnej o swoim kraju / regionie, komunikację on-line (e-mail, chat, skype, Facebook, forum, etc.) na temat swoich zainteresowań oraz tradycji bożonarodzeniowych, a także tworzenie wspólnego opowiadania na blogu.

    W trakcie trwania projektu DIFFERENT, BUT STILL THE SAME będzie tworzona strona internetowa dotycząca projektu na portalu eTwinning. Oprócz istotnych korzyści dla uczniów takich jak rozwój komunikacji językowej czy umiejętności obsługi technologii informatycznej, projekt ten jest szansą na nawiązanie nowych przyjaźni międzynarodowych oraz bliższej współpracy szkół europejskich.

 

 /Julia Czerwik/

 OTRZYMANIE    ODZNAKI   ETWINNIG

DLA

 LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W    PSARACH

 

                             11 lutego 2013 roku Liceum Ogólnokształcące w Psarach otrzymało odznakę eTwinning za przygotowanie projektu DIFFERENT, BUT STILL THE SAME w ramach programu eTwinning, mający na celu integrację szkół europejskich za pomocą narzędzi do komunikacji on-line, które znajdują się na specjalnej platformie edukacyjnej TwinSpace.

                           Pomysłodawcą projektu, który rozpoczął swoją realizację w październiku 2013 roku, jest nauczyciel języka angielskiego Julia Czerwik. W międzynarodowym projekcie on-line powstałym przy współudziale nauczycieli ze szkół partnerskich z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Francji oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku bierze udział 24  uczniów z klasy I i II naszego liceum.

odznaka_etwinning.jpg [300x218]

  DZIAŁANIA   WYKONANE   PRZEZ   NAUCZYCIELA

 PROWADZĄCEGO   ORAZ   GRUPĘ   UCZNIÓW 

 LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W    PSARACH

 W   RAMACH    REALIZACJI   MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU   ETWINNING 

O NAZWIE

 DIFFERENT,  BUT  STILL  THE  SAME

 (  RÓŻNI,  ALE  WCIĄŻ  CI  SAMI  )

 PAŹDZIERNIK   2013

Miesiąc październik jak pierwszy miesiąc projektu posłużył jako okres zapoznawczy między partnerami projektu. Nauczyciele  jak i uczniowie skupili się na nakręceniu filmu o swojej szkole i przesłaniu filmu do szkół partnerskich. Wszyscy uczestnicy projektu zaczęli się również kontaktować między sobą za pomocą poczty elektronicznej oraz wdrażać się w szczegóły obsługi platformy komunikacyjnej TwinSpace. Film o naszym liceum powstał przy współpracy wszystkich członków rady pedagogicznej oraz wszystkich uczniów. Obejrzyj nasz film oraz film ze szkoły partnerskiej z Francji  !

 

LISTOPAD   2013

W listopadzie 2013 roku  kontynuowano wzajemne poznawanie się wszystkich uczestników projektu, tym razem koncentrując swe wysiłki na relacjach interpersonalnych poszczególnych uczniów. W tym celu każdy uczestnuk stworzył prezentację dotyczącą siebie, swojej rodziny, przyjaciół i zainteresowań za pomocą programu Voicethread. Uczniowie mieli  możliwość zamieścić swoje zdjęcia i nagrać do nich opracowany wcześniej przez nich komentarz słowny w języku angielskim. Poza tym uczestnicy zamieścili pytania dotyczące obejrzanych przez nich prezentaciji innych osób z danej grupy eTwinning ( ze względu na duż ilość uczniów w projekcie – 123 osoby - uczniowie zostali  podzieleni na 9 grup ). Sprzyjało to bliższemu poznaniu siebie nawzajem. A oto przykładowe prezentacje naszych uczniów ( zamieszczone w postaci linków do ich prezentacji Voicethread ):

 

GRUDZIEŃ   2013

Grudzień nierozerwalnie kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Toteż tematyka tego miesiąca musiała również znaleźć swoje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez uczniów a związanych z realizacją projektu. Uczniowie wspólnie wykonali własnoręczne kartki z życzeniami w języku angielskim dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Zadanie to dostarczyło dużo satysfakcji uczestnikom, czego dowodem są zamieszczone poniżej zdjęcia kartek i iich autorów.

 Link do kartek do pobrania kliknij

LUTY - MARZEC 2014

W miesiącu lutym i marcu zajęliśmy się tworzeniem historii na blogu. Na początku każda szkoła była odpowiedzialna za wymyślenie kluczowych elementów fabuły takich jak: główni bohaterzy, miejsce i czas akcji. Nam przypadło w udziale naszkicowanie portretu   jednego z głównych bohaterów dla każdej z 9 eTwinngowych grup, na które zostali podzieleni uczniowie biorący udział w projekcie. Charakterystyka naszego bohatera zawierała zarówno opis jego zewnętrznego wyglądu jak i cech charakteru a także jego obecnego etapu życiowego czyli miejsce zamieszkania, sytuację rodzinną itp. Po zebraniu  wszystkich niezbędnych informacji rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem historii, które były kontynuowane przez kolejne kraje partnerskie z uwzględnieniem 3 słów  poprzednika. Wszystkie te historie wzbogacone ilustracjami  ( wykonanymi przez tureckich uczniów ) zostały zapisane w formie e-book. Jako podsumowanie tej czynności odbyło się głosownie on-line na najciekawszą historię. Uczniowie za najbardziej interesującą uznali historię grupy 6.  

Link do historii kliknij

 

KWIECIEŃ MAJ 2014

Miesiąc kwiecień i maj jako ostanie miesiące projektu upłynęły nam na tworzeniu prezentacji o własnym regionie. Każda grupa eTewinning przygotowała prezentację w programie Power Point o najciekawszych miejscach regionu, z którego pochodzi. Zawierała ona również informacje o tradycjach, kulturze oraz ciekawostki dotyczące miejsca pochodzenia naszych uczniów. Prezentacja była zakończona quizem z pytaniami do rozwiązania przez uczniów z pozostałych szkół partnerskich. Uczniowie po rozwiązaniu quizu mogli sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi według klucza zapisanego przez każdą grupę eTwinning i zamieścić ocenę swoich wyników na forum. Końcowym etapem projektu było wypełnienie ankiety  dotyczącej oceny całokształtu projektu przez uczniów. Dodatkowo nasi uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Psarach zamieścili pocztówki on-line z podziękowaniami i pożegnaniem dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w projekcie.

Prezentacje do otwarcia w Office 2007lub nowszym

 Italian Stadiums

Silesia

Turkey-Group 3

Our bay and mountains (Cantabria)

My region France Group 3

Space of the nature Poland - Gdansk

 Pocztówki dostępne w galerii

CZERWIEC 2014

Link do filmów z projektu Etwinning z innych szkół bioracych udział w projekcie Kliknij


Galeria eTwinning

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony