W tym roku dostaliśmy dofinansowanie do wymiany uczniowskiej w wysokości 5822,98 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wymiana uczniowska Psary — Merseburg

 

W dniach od 26 września do 1 października 2016 roku odbyła się już piętnasta wymiana uczniowska pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Psarach a Domgymnasium w Merseburgu, w którym uczestniczyło 24 uczniów oraz 5 nauczycieli. Tym razem to my gościliśmy uczniów z Niemiec.

W poniedziałek około godziny 1630 przybyło do naszego liceum 12 uczniów oraz 3 opiekunów. Po przywitaniu przez pana dyrektora Jarosława Kacorzyka, poczęstunku, pogawędce oraz zapoznaniu się z programem, polscy uczniowie zabrali swoich partnerów z Niemiec do swoich rodzin.

Kolejny dzień poświęcony był bliższemu poznaniu uczniów oraz zwiedzaniu ciekawych miejsc naszej gminy. Po oficjalnym powitaniu gości przez dyrektora i całe grono pedagogiczne, uczniowie brali udział w grach integracyjnych, przełamując początkową nieśmiałość oraz bariery językowe. Następnie zostali podzieleni na dwie polsko-niemieckie grupy i wprowadzono ich do zadania, które należało wykonać w trakcie wymiany — nakręcenie oryginalnego filmu na temat: Tak różni, a tak podobni: przyjaźń pomimo różnic i odległości. Dalszym punktem dnia było zwiedzanie okolicy: spacer krajoznawczy wokół pałacu w Czarnym Lesie, zwiedzenie kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy, wieży widokowej oraz kościoła św. Walentego w Woźnikach. Również pan burmistrz Alojzy Cichowski znalazł czas na uroczyste spotkanie z naszą grupą.

W środę rano przybyliśmy do Wrocławia, zwiedzając najpierw Muzeum Narodowe, a następnie Panoramę Racławicką, która wprowadziła wszystkich w zachwyt. Spacerując po Rynku Głównym, uczniowie mieli możliwość podziwiać Stary i Nowy Ratusz, pomnik hrabiego Aleksandra Fredry, a także szukać krasnali, których jest we Wrocławiu już 300. Następnie odwiedziliśmy zoo wraz z jedynym w swoim rodzaju oceanarium na świecie, poświęcone wyłącznie faunie Afryki.

Kolejny dzień spędziliśmy w siedzibie fundacji “Krzyżowej” dla Porozumienia Europejskiego, gdzie uczniowie brali udział w kilkugodzinnych warsztatach integracyjnych. Zapoznaliśmy się również z historią tego miejsca: właściciel majątku w Krzyżowej stworzył nieformalną grupę osób różnych światopoglądów i wyznań, które krytycznie odnosiły się do reżimu narodowo-socjalistycznego — był to tzw. Krąg z Krzyżowej. Podczas tajnych spotkań m.in. w Domu na Wzgórzu w Krzyżowej w latach 1942 - 1943 grupa spiskowców wypracowała plany powojennego porządku po spodziewanym upadku Niemiec. Ważnym wydarzeniem była Msza Pojednania w 1989 roku, na której to ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohl i premier Polski Tadeusz Mazowiecki objęli się w czasie przekazania znaku pokoju, co przyjęto symbolicznie za początek współpracy między obydwoma krajami.

Ukoronowaniem wycieczki było zwiedzenie w piątek Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu na poziomie 320, na którym wyrobiska są zbliżone do stanu pierwotnego. Następnie, w Tarnowskich Górach, rozegraliśmy w pogodnych nastrojach tradycyjny już turniej w kręgle pomiędzy trzema grupami: niemiecką, polską i niemiecko-polską, z których to ostatnia wygrała.

 W sobotę przed pożegnaniem i wyjazdem grupy niemieckiej miały miejsce projekcje filmów i wybór najlepszego. Obydwie grupy zadały sobie wiele trudu i świetnie sobie poradziły z tym zadaniem.

Wymiana była bardzo udana, odbywała się w miłej i życzliwej atmosferze, a znajomości polsko-niemieckie nie zakończyły się w chwili rozstania, gdyż uczniowie wymienili się danymi kontaktowymi. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tej wymiany, szczególnie Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i panu burmistrzowi Alojzemu Cichowskiemu za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe. Już nie możemy doczekać się następnego spotkania — tym razem w Merseburgu.

Sandra Płaczek

Wymiana

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony