Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego  

w Psarach dla tegorocznych Absolwentów gimnazjów
 w roku szkolnym 2019/2020

 Proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum w klasie I - liczebnośc oddziału 25 osób

z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa: INŻYNIERYJNO-MEDYCZNA:

  • j. angielski, biologia, matematyka,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia,


II grupa: LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA

  • j. angielski, geografia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia,


Terminy przeprowadzania postepowania rekrutującego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego określa  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR. 110.1.5.2019
z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję nr OA – OR. 110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
dostępna na stronie www.kuratorium.katowice.pl

Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego 
w Psarach dla tegorocznych Absolwentów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

Proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I w dwóch grupach  - liczebność oddziału 25 osób

z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski, biologia, matematyka
  • język angielski, geografia, język polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub geografia.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutującego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego  czteroletniego liceum ogólnokształcącego określa  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR. 110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję nr OA – OR. 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. dostępna na stronie www. kuratorium.katowice.pl

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja  zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony