Warunki rekrutacji do  Liceum Ogólnokształcącego
w Psarach

na rok szkolny 2017/2018

 

I.  Oferta Liceum


W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy tegorocznym Absolwentom Gimnazjów dalszą edukację w naszym Liceum w klasie pierwszej w dwóch grupach przedmiotowych:

 


Grupa I — matematyczno-przyrodnicza z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, język angielski (lub niemiecki).

 

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski, biologia, matematyka.

Wśród zaplanowanych działań m.in.:

  • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Gliwicką.

  • Projekty edukacyjne, m.in. w ramach udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

  • Wycieczki przedmiotowe.

  • Kurs ratownictwa medycznego.

Grupa II — społeczno-językowa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: , geografia, WOS, j. angielski (lub niemiecki).

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski,  j. angielski, matematyka, geografia, WOS.

Wśród zaplanowanych działań m.in.:

  • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Akademią im. Jana Długosza.

  • Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami.

  • Wycieczki przedmiotowe, wymiana międzynarodowa.

  • Współpraca z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.

  • Kurs ratownictwa medycznego i testy sprawności dla kandydatów do służb.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 
załącznik nr 1 do postanowienia kuratora - harmonogram rekrutacji

Pełny regulamin rekrutacji do pobrania

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony