Projekt „Mała szkoła – duże możliwości” w LO w Psarach w ramach programu POWER

W Liceum Ogólnokształcącym w Psarach od października 2017 realizowany jest, w ramach programu POWER, projekt  o nazwie „Mała szkoła – duże możliwości”, który ma na celu rozwój zawodowy nauczycieli i podniesienie jakości nauczania. Projekt potrwa 18 miesięcy, bierze w nim udział siedmiu nauczycieli naszego Liceum i obejmuje wyjazdy „job shadowing” oraz  kursy językowe na Malcie i w Wielkiej Brytanii. 

Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku troje nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w mobilności „job shadowing”: dyrektor LO Jarosław Kacorzyk w Hiszpanii, a nauczycielki Justyna Rabęda i Anna Musik na Węgrzech. Mobilność ta polega na obserwowaniu pracy zagranicznych szkół partnerskich, w szczególności uczestniczeniu w lekcjach. Do poszukiwania szkół partnerskich do opisywanej mobilności wykorzystaliśmy  platformę „School Education Gateway” i kontakty nawiązane przez dyrektora Liceum na seminarium kontaktowym Erasmus w Maladze w 2016 roku. Obydwie szkoły, w których gościliśmy, są średnimi szkołami kończącymi się maturą i osiągają dobre wyniki nauczania. Szkoła węgierska mieści się w Budapeszcie, od lat bierze udział w realizacji projektów unijnych, jest szkołą w której kilka przedmiotów jest realizowanych w języku angielskim,  często gości nauczycieli z różnych krajów w ramach projektów unijnych. W czasie naszego pobytu w tej szkole, gościła tam na podobnej mobilności nauczycielka z Włoch, co pozwoliło poszerzyć kontakty międzynarodowe. Szkoła hiszpańska położona jest w miejscowości Piedras Blancas, w Asturii i kształci młodzież w klasach ogólnych i zawodowych.

W opisanych szkołach spędziliśmy tydzień i  pobyt rozpoczął się od spotkania z miejscowymi koordynatorami, zapoznaniu z budynkiem, rozkładem sal lekcyjnych i  wyposażeniem. Poznaliśmy systemy nauczania w Hiszpanii i na Węgrzech, plany pracy szkół, plany lekcji  i zajęć pozalekcyjnych uczniów, tradycje szkolne. Każdy z nas obserwował kilkanaście lekcji języka angielskiego, matematyki, biologii, WF, statystyki, cywilizacji i historii w języku angielskim. Mieliśmy także okazję poprowadzić zajęcia z wychowania fizycznego i języka angielskiego dla miejscowych uczniów i wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez native speakera.

Mobilność „job shadowing” to  świetna okazja do obserwowania pracy innych nauczycieli, zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji. Wyjazd przyniósł nam wiele korzyści: poznaliśmy nowe metody nauczania i motywowania uczniów, które zastosujemy na lekcjach, wzbogaciliśmy kompetencje językowe, nawiązaliśmy kontakty z nauczycielami z krajów europejskich, co może w przyszłości owocować wspólnymi projektami. Nowe metody opiszemy i opublikujemy na stronie naszego LO.

Anna Musik, koordynator projektu

Opublikowano: 26 lutego 2018 14:28

Kategoria: Aktualności

Mała szkoła – duże możliwości galeria zdjęć

Wyświetleń: 223

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony