Sprawozdanie z mobilności „job shadowing” w szkole Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma w Budapeszcie

Mobilność „job shadowing” realizowana była w dniach 29.01.2018 – 2.02.2018 w czasie ferii zimowych w ramach projektu KA1 „Mała szkoła – duże możliwości” i obejmowała pięć dni wizyt w szkole, od poniedziałku do piątku. Do poszukiwania szkół partnerskich do opisywanej mobilności wykorzystałam platformę „School Education Gateway” i już na etapie składania projektu, dyrekcja szkoły goszczącej wyraziła zgodę na przyjęcie nauczycieli naszego Liceum. Szkoła węgierska wzbudziła moje zainteresowanie, ponieważ od lat bierze udział w realizacji projektów unijnych, jest szkołą w której kilka przedmiotów jest realizowanych w języku angielskim, osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych, często gości nauczycieli z różnych krajów w ramach projektów unijnych.  Szkoła mieści się w obrębie szerokiego centrum Budapesztu, jest szkołą średnią zawodową, gdzie wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego i większość kontynuuje naukę na poziomie wyższym. Szkoła mieści się w budynku pochodzącym z początku XX wieku, częściowo zmodernizowanego. Przedmioty wiodące w szkole to w zależności od profilu klasy język angielski, nauki społeczne z historią  i matematyka. Statystyka, historia i cywilizacja nauczane są w języku angielskim. Klasy realizujące rozszerzenie z języka angielskiego mają raz w tygodniu zajęcia z native speakerem w wymiarze 2 godzin. W czasie naszej mobilności w szkole przebywała także nauczycielka z Włoch na 4-tygodniowym job shadowing, co pozwoliło na poszerzenie kontaktów zagranicznych.

Więcej

Opublikowano: 26 lutego 2018 14:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 189

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony