Kolejny uczeń LO w Psarach na drodze do medycznej kariery

Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Psarach  Weronika Syguda została studentką “Uniwersytetu Licealisty” na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu  w Katowicach, w roku akademickim 2018/2019. “Uniwersytet Licealisty” jest ofertą skierowaną przez SUM do uczniów szkół średnich, zamierzających w przyszłości studiować medycynę i kierunki pokrewne. Celem Uniwersytetu  jest poszerzenie wiedzy uczniów z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, co pozwoli na lepsze przygotowanie do matury z tych przedmiotów. Uczniowie uczęszczają na zajęcia: wykłady, zajęcia laboratoryjne i seminaria, które muszą zaliczyć pisząc kolokwia. Zajęcia odbywać się będą od września 2018 do czerwca 2019 na Wydziałach Lekarskim w Zabrzu i Katowicach oraz na Wydziale Farmacji w Sosnowcu. Najlepsi uczestnicy zajęć otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji na SUM. Przy rekrutacji na “Uniwersytet Licealisty” brane były pod uwagę oceny z chemii, biologii, fizyki i matematyki oraz wynik  z testu z anatomii i fizjologii człowieka. Weronika, dzięki swojej pracy, znalazła się w gronie najlepszych i otrzymała indeks.  Dnia 22 października 2018 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego  z udziałem dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. Jana E. Zejdy, który wygłosił przemówienie. Uczestnicy wysłuchali pierwszego wykładu i odbyło się uroczyste wręczenie indeksów. Życzymy Weronice powodzenia i gratulujemy.

  Anna Musik, nauczyciel biologii i chemii,
  Jarosław Kacorzyk, dyrektor LO w Psarach

Opublikowano: 06 listopada 2018 21:33

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 148

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony