Zarządzenie nr 3/2014/2015

Zarządzenie nr 3/2014/2015

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach

z dnia 15.09.2014 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Psarach, ustalam w roku szkolnym 2014/2015 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

-      10 listopada 2014 (poniedziałek)

-      2 stycznia 2015 (piątek)

-      5 stycznia 2015 (poniedziałek)

-      4 maja 2015 r (poniedziałek - pisemna matura z j. polskiego),

-      5 maja 2015 r (wtorek - pisemna matura z matematyki),

-      5 czerwca 2015 r. (piątek po Bożym Ciele),

-      25 czerwca 2015 r. (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego).

§ 2

W dniach, o których mowa powyżej szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.

§ 3

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowano: 12 kwietnia 2012 15:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 916

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony